בחר גרפיקה לעיצוב

חשבונית מס/קבלה 17.5X25

פנקס חשבוניות מס בגודל אידיאלי של 17.5 ס"מ על 25  ס"מ

חשבונית מס/קבלה הוא מסמך המונפק כאשר מתן המוצר או השירות מתבצע בסמוך לקבלת התשלום וחוסך הנפקה של חשבונית מס וקבלה.
שני המסמכים מונפקים במסמך עסקי אחד. דפוס ארמון רמה מציע פנקס בגודל ייחודי אשר חוסך את השימוש בשני מסמכים עסקיים