בחר גרפיקה לעיצוב

קבלות לועד הבית בגודל A5

ניהול הגביה בועד הבית מעולם לא היה קל יותר...

לא קל לנהל את קופת ועד הבית ולהטריד את השכנים בגבייה פעם אחר פעם. אם לקחתם על עצמכם את הנטל הזה, חשוב מאוד שתעשו זאת באופן מסודר ביותר ותקפידו לעקוב באופן אחראי אחרי הגבייה. מנהלי ועד בית, באתר תוכלו להדפיס פנקסי קבלות ייעודיים לניהול ועד הבית לשמור העתקים של הקבלות למקרה של מחלוקת עתידית עם הדיירים ולנהל את הגבייה בצורה קלה ונוחה.